Berit Vatne Vik

20.11.2019

Berit Vatne Vik (f. 1933) debuterte som forfattar med romanen Leirfuglen på Samlaget i 1999, då ho var 66 år. Ho er fødd i Seim i Nordhordland, men har budd på Osterøy dei siste femti åra. Berit har skrive åtte bøker og har tre utgjevingar på Leirfuglen. Dei første bøkene hennar var ein historisk romanserie med handling lagt til vikingtida. Leirfuglen Forlag markerer 20-årsjubileet som forfattar med å gje ut Dagen om natta.    

I åra 1951-1955 gjekk Berit på Stord off. lærarskule, men har praktisert lite som lærar. For det meste har ho vore husmor og sysla med husflid. I mange år dreiv ho Galleri Osterøy og vov åkle. Med røter på Fitjar er ho vel kjend med det landskapet ho skildrar i bøkene om Gudrød-sønene. Den oppdikta sonesonen til Eirik Blodøks, Gudrød, er hovudperson i dei to første bøkene i serien, Leirfuglen (1999) og Reise med vinden (2000). I dei to neste, Rop over havet (2007) og Draumen om Hallgjerd (2009), er det Torarin, son til Gudrød, handlinga dreiar seg om. Romanane er baserte på historiske hendingar, til dømes slaget på Fitjar i 960, og handlinga er elles lagt til dei norrøne områda i vesterveg - Shetland og Orknøyane. I tillegg til desse bøkene har Berit Vatne Vik gitt ut Dagen om natta (2003), som handlar om ei ung kvinne som vert spedalsk, for omlag 150 år sidan. Elisa (2005) er lagt til vår eiga samtid og inneheld element av fantastisk litteratur. Vatne Vik har fått gode kritikkar for ungdomsromanane sine. Ho har tidlegare hatt dikt og forteljingar på trykk i Dag og Tid, Tun, Norsk Barneblad og Magne.

Kjelde: Allkunne

BIOGRAFI
Leirfuglen, Samlaget 1999
Reise med vinden, Samlaget 2000
Dagen om natta, Samlaget 2000
Elisa, Samlaget 2003
Rop over havet, Samlaget 2007
Draumen om Hallgjerd, Samlaget 2009
Bakom kvite skyer, Leirfuglen Forlag 2016
Då menneskeverdet vart rekna i kufôr, Leirfuglen Forlag 2018
Dagen om natta, Leirfuglen Forlag 2019